วัน ศุกร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ขณะนี้เวลา 01:51:23


 

ตรวจสอบผลการเรียน

 

 grade tecnicphrae

หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับงานทะเบียนอีกครั้ง  (ข้อมูลเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561)เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่