วัน อังคาร ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ขณะนี้เวลา 17:43:19


 

ตรวจสอบผลการเรียน

 

 grade tecnicphrae

หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับงานทะเบียนอีกครั้ง  (ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561)เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่