วัน พุธ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ขณะนี้เวลา 20:00:26


 

ตรวจสอบผลการเรียน

 

 grade tecnicphrae

หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับงานทะเบียนอีกครั้ง  (ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561)เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่