วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ขณะนี้เวลา 04:11:12


 

ตรวจสอบผลการเรียน

 หมายเหตุ  : โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับงานทะเบียนอีกครั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562)เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่