วันจันทร์ ที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ขณะนี้เวลา 14:39:59

 

ตรวจสอบผลการเรียน

 

<<ผลการเรียนของแต่ภาคเรียน>>         <<ผลการเรียนรวมของทุกภาคเรียน>>

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่


 grade tecnicphrae

หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับงานทะเบียนอีกครั้ง  (ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561)