วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ขณะนี้เวลา 22:16:49

 

ตรวจสอบผลการเรียน

 

<<ผลการเรียนของแต่ภาคเรียน>>         <<ผลการเรียนรวมของทุกภาคเรียน>>

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่


 grade tecnicphrae

หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับงานทะเบียนอีกครั้ง  (ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560)