วัน เสาร์ ที่ 04 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ขณะนี้เวลา 17:55:17


 

ตรวจสอบผลการเรียน

 หมายเหตุ  : โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับงานทะเบียนอีกครั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562)เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่