วัน เสาร์ ที่ 04 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ขณะนี้เวลา 11:32:26


 

ตรวจสอบผลการเรียน

 หมายเหตุ  : โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับงานทะเบียนอีกครั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562)เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่