วันพุธ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขณะนี้เวลา 13:55:59

 

ตรวจสอบผลการเรียน

 

<<ผลการเรียนของแต่ภาคเรียน>>         <<ผลการเรียนรวมของทุกภาคเรียน>>

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่


 grade tecnicphrae

หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับงานทะเบียนอีกครั้ง  (ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560)